Obavijesti

VAŽNA OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE ZZO ŽP

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK 


Tel:  +387 31 710 991                                                                                                                                                    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: +387 31 761 671

 

VAŽNA OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE
NOVA LOKACIJA PODRUČNOG UREDA
ORAŠJE

VAŽNA OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE ZZO ŽP

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK 

 

VAŽNA OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE ZZO ŽP

VAŽNA OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE ZZO ŽP

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

ŽUPANIJE POSAVSKE

ODŽAK

 

VAŽNA OBAVIJEST ZA OSIGURANIKE ZZO ŽP

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite za 2024. godinu

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Zavodom za javno zdravstvo za 2024. godinu

Redni broj

Vrsta zdravstvene usluge

I.

 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.

 Higijensko epidemiološka zdravstvena zaštita

II.

 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SEKUNDARNA 

 

 Dijagnostika – izvanbolnički sekundar i tercijar

1.

 Mikrobiološki laboratorij – sekundarna razina

 

 Dijagnostika – bolnički sekundar i tercijar (za hospitalizirane)

2.

 Mikrobiološki laboratorij 

III.

 JAVNO ZDRAVSTVENA DJELATNOST

1.

 Preventivna zdravstvena zaštita djece i mladeži u školama

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Domom zdravlja Domaljevac za 2024. godinu

Redni broj

Vrsta zdravstvene usluge

I.

 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.

Obiteljska medicina

 

 Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

2.

 Hitna medicinska pomoć

 3. 

 Zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja

 4. 

  Stomatološka zaštita djece do  19 godina

5.

Stomatološka zaštita odraslih

6.

Laboratorijska dijagnostika primarne razine

7.

Zdravstvena njega u zajednici i izvanbolnička palijativna njega

II. 

 SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDR. ZAŠT.

 

Izvanbolnički dio

1.

 Opća internistička zdravstvena zaštita 

2.

 Opća kirurgija 

3.

 Otorinolaringologija

4.

 Ortopedija 

5.

Dermatologija (Domaljevac/Orašje/Odžak)

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Domom zdravlja Odžak za 2024. godinu

Redni broj

Vrsta zdravstvene usluge

I. 

 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.

Obiteljska medicina

 

 Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

2.

 Zdravstvena zaštita djece 

 3. 

 Hitna medicinska pomoć

 4. 

 Zdravstvena zaštita žena

 5. 

 Zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja

 6. 

 Fizikalna rehabilitacija

7. 

 Zaštita mentalnog zdravlja

8. 

 Stomatološka zaštita djece do  19 godina

9.

 Stomatološka zaštita odraslih

10. 

 Laboratorijska dijagnostika primarne razine

11. 

 Zdravstvena njega u zajednici i izvanbolnička palijativna njega

II. 

 SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

 Izvanbolnički dio

1.

Opća internistička zdravstvena zaštita 

2.

 Opća kirurgija 

3.

Neurologija

4.

 Otorinolaringologija

5.

Oftamologija

6.

 Ortopedija 

7.

Oralna medicina i paradentologija

8.

Dentalna patologija i endodoncija

9.

 Pedodoncija 

10.

 Ginekologija i akušerstvo

10.1.

 Savjetovalište za dječju i adolescentnu ginekologiju

10.2.

 Savjetovalište za bračni ferilitet

11.

 Pedijatrija 0-15

 

 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SEKUNDARNA

 

 Dijagnostika – izvanbolnički sekundar i tercijar

1.

 Radio dijagnostika

2.

Ultrazvučna dijagnostika

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Domom zdravlja Orašje za 2024. godinu

Redni broj

Vrsta zdravstvene usluge

I.

 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

1.

Obiteljska medicina

 

 Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

2. 

 Zdravstvena zaštita djece 

3. 

 Hitna medicinska pomoć

4. 

 Zaštita mentalnog zdravlja( Orašje/Domaljevac)

5. 

 Stomatološka zaštita djece do 19 godina

6.

 Stomatološka zaštita odraslih

7. 

 Laboratorijska dijagnostika primarne razine

8. 

 Zdravstvena njega u zajednici i izvanbolnička palijativna njega

II. 

 SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDR. ZAŠT.

 

 Izvanbolnički dio

1.

Oralna medicina i paradontologija (Orašje/Domaljevac)

2.

Dentalna patologija i endodoncija (Orašje/Domaljevac)

 3. 

 Ortodoncija (Orašje/Domaljevac)

 4. 

 Pedodoncija (Orašje/Domaljevac)

 5. 

 Stomatološka protetika  (Orašje/Domaljevac)

 6. 

 Pedijatrija 0-15

 

Ugovoreni programi zdravstvene zaštite sa Županijskom bolnicom Orašje za 2024. godinu

Redni broj

Vrsta zdravstvene usluge

I.

 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

 

 Ostale djelatnosti primarne zdravstvene zaštite

1.

 Zdravstvena zaštita žena (Orašje/Domaljevac)

 2. 

 Fizikalna rehabilitacija  (Orašje i Domaljevac )

II.

 SPECIJALISTIČKO – KONZULTATIVNA ZDR. ZAŠT.

 

 Izvanbolnički dio

1.

Opća internistička zdravs. Zaštita (Orašje)

2.

Opća kirurgija (Orašje)

3.

Abdominalna kirurgija (Orašje/Odžak/Domaljevac)

 4. 

 Neurologija (Orašje/Domaljevac)

 5. 

 Otorinolaringologija (Orašje)

 6. 

 Oftalmologija  (Orašje/Domaljevac)

 7. 

 Ortopedija  (Orašje)

 8. 

 Ginekologija i akušerstvo  (Orašje/Domaljevac)

 9. 

 Savjetovalište za dj.i adol.gin  (Orašje/Domaljevac)

10.

Savjetovalište za bračni ferilitet  (Orašje/Domaljevac)

11.

Pedijatrija 0-15  (Domaljevac)

 

 Bolnički dio

12. 

 Grudna kirurgija 

13. 

 Dječja kirurgija 

14. 

 Vaskularna kirurgija 

16. 

 Prevencija i liječenje bolesti i ovisnosti

17. 

 Supstituciona terapija opijatskih ovisnika

18. 

 Psihosocijalna rehabilitacija ovisnika u zajednici

19. 

 Urologija

20. 

 Anesteziologija i terapija bola

III. 

 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SEKUNDARNA 

 

 Dijagnostika – izvanbolnički sekundar i tercijar

1. 

 Transfuziologija

2. 

 Radio dijagnostika  (Orašje/Domaljevac)

3. 

 Ultrazvučna dijagnostika (Orašje/Domaljevac)

4. 

 Laborat. Dijagnostika

4.1.

 Hematološki laboratorij

4.2.

 Biokemijski laboratorij

 

 Dijagnostika – bolnički sekundar i tercijar (za hospitalizirane)

5.

 Transfuziologija 

 6. 

 Radiodijagnostika

 7. 

 Hematološki laboratorij

 8. 

 Biokemijski laboratorij 

 9. 

 Patološka anatomija 

 10. 

 Anesteziologija 

 

 Bolnička zdravstvena zaštita – županijska razina

 1.

 Interna medicina 

  2. 

 Kardiologija

  3. 

 Nefrologija 

 4.

 Gastroenterologija

 5.

 Endokrinologija

 6.

 Reumatologija 

 7.

 Opća pedijatrija

 8.

 Dječja neurologija 

 9.

 Dječja endokrinologija

 10.

 Dječja nefrologija 

 11.

 Dječja kardiologija 

 12.

 Dječja pulmologija 

 13.

 Dj.alergeologija, imunologija 

 14.

 Dječja gastroenterelogija 

 15.

 Dječja hematologija 

 16.

 Dječja fizijatrija 

  17. 

 Majke pratilje 

 18.

 Opća kirurgija 

 19.

 Abdominalna kirurgija 

 20.

 Dječja kirurgija 

 21.

 Grudna kirurgija

 22.

 Ginekologija 

 23.

 Akušerstvo 

 24.

 Psihijatrija

 25.

 Oftamologija 

 26.

 Ortopedija 

 27.

 Urologija 

 28.

 Fizijatrija

29.

Pulmologija

30.

Dermatologija

 

Kontaktirajte nas

Kontakt stranica

Titova ulica br. 37
76290 Odžak
Bosna i Hercegovina

ID broj: 4254014250006

Telefon/Fax: +(387) 31 710 991

Mobitel: +(387) 63 231 830

Email: zdravstveno.osiguranje.zuppos@tel.net.ba